Floppy Disk Portraits by Nick Gentry

Floppy Disk Portraits by Nick Gentry

Recycling

Fantastic Art Made of Floppy Disks [PICS]

Recycling

Recycling Possessions into Art

Recycling Possessions into Artwork

Recycling Possessions into Art

Leonardo Ulian

Leonardo Ulian

Leonardo Ulian

Leonardo Ulian

yay recycling!

yay recycling!

pierre

pierre

Pinterest
検索