toshihayashi

toshihayashi

Shinjukuku, Tokyo,Japan / Industrial Designer/Housing Designer