styling by Yoko Omori

styling by Yoko Omori

Yoko omori 大森伃佑子

Yoko omori 大森伃佑子

No words needed via Oly

No words needed via Oly

Japanese fashion magazine "SOEN" 2013. MIU MIU. Photograhs / Shin Suzuki. Hair / Ryoji Imaizumi. Makeup / Yoko Omori.

Japanese fashion magazine "SOEN" 2013. MIU MIU. Photograhs / Shin Suzuki. Hair / Ryoji Imaizumi. Makeup / Yoko Omori.

Yoko Omori

Yoko Omori

Yoko omori 大森伃佑子

Yoko omori 大森伃佑子

Yoko Omori

Yoko Omori

Japanese fashion magazine "SOEN" 2013. MIU MIU. Photograhs / Shin Suzuki. Hair / Ryoji Imaizumi. Makeup / Yoko Omori.

Japanese fashion magazine "SOEN" 2013. MIU MIU. Photograhs / Shin Suzuki. Hair / Ryoji Imaizumi. Makeup / Yoko Omori.

Japanese fashion magazine "SOEN" 2013. MIU MIU. Photograhs / Shin Suzuki. Hair / Ryoji Imaizumi. Makeup / Yoko Omori.

Japanese fashion magazine "SOEN" 2013. MIU MIU. Photograhs / Shin Suzuki. Hair / Ryoji Imaizumi. Makeup / Yoko Omori.

Yoko omori 大森伃佑子

Yoko omori 大森伃佑子

Pinterest
検索