מפת שוק הכרמל (איור: איור: תמר ידין)

מפת שוק הכרמל (איור: איור: תמר ידין)

正確な情報や寸法、配色などをバランスよく調整する、地図作成から学ぶことができる、デザインアイデアやテクニックを見ていきましょう。

地図作成に使われている、素晴らしい10個のデザインアイデアまとめ

正確な情報や寸法、配色などをバランスよく調整する、地図作成から学ぶことができる、デザインアイデアやテクニックを見ていきましょう。

Map again. Maybe its time to title myself a map maker anyway, its in Croissant magazine. I have drawn small maps of three different areas in Kyoto, showing hidden, beautiful streets to stroll (Above is one example). Super quick work, but I enjoyed paint and brushes, simple colours, and Japanese lettering.

Map again. Maybe its time to title myself a map maker anyway, its in Croissant magazine. I have drawn small maps of three different areas in Kyoto, showing hidden, beautiful streets to stroll (Above is one example). Super quick work, but I enjoyed paint and brushes, simple colours, and Japanese lettering.

Wine Route Posters by Renate Avis - ik vind het een leuk idee dat er woorden met informatie zijn gebruikt voor de fles en het wijnglas. de lijn die gebruikt is voor de route vormt ook gelijk de wijn die in het glas wordt geschonken. deze poster vind ik origineel, pakkend en leuk

Wine Route Posters by Renate Avis - ik vind het een leuk idee dat er woorden met informatie zijn gebruikt voor de fles en het wijnglas. de lijn die gebruikt is voor de route vormt ook gelijk de wijn die in het glas wordt geschonken. deze poster vind ik origineel, pakkend en leuk

Sticktown by Paula Rusu, via Behance add some simple drawings to hang on the wall #illustration

Sticktown by Paula Rusu, via Behance add some simple drawings to hang on the wall #illustration

National Technical Library | Prague, Czech Republic | by Projektil Architekti

Dark Side of Typography

National Technical Library | Prague, Czech Republic | by Projektil Architekti

中村至男日芸展ポスター (1997) 日本大学芸術学部 Nihon University College of Art AD & Design: Norio Nakamura

中村至男日芸展ポスター (1997) 日本大学芸術学部 Nihon University College of Art AD & Design: Norio Nakamura

パハプスギャラリー周辺マップ"omachiboy"

パハプスギャラリー周辺マップ"omachiboy"

calm design studio : 地図デザイン**実用的 & good design - NAVER まとめ

calm design studio : 地図デザイン**実用的 & good design - NAVER まとめ

Copenhagen map illustration on Behance

Copenhagen map illustration on Behance

Pinterest
検索