Sakura Kobayashi

Sakura Kobayashi

Ebisu,Tokyo / hair stylist / hair make / kimono
Sakura Kobayashi
Sakuraさんの他のアイデア
kimono

kimono

kimono

kimono

Hurisode Japanese coiffure

Hurisode Japanese coiffure

Hurisode Japanese coiffure

Hurisode Japanese coiffure

Hurisode Japanese coiffure

Hurisode Japanese coiffure

Yukata

Yukata

Yukata.

Yukata.

Handmade for kimonos.

Handmade for kimonos.

Handmade for party.

Handmade for party.

handmade

handmade