Katsushika Hokusai - Forty-six Views of Mount Fuji

Forty-six Views of Mount Fuji
46 ピン226 フォロワー
Katsushika Hokusai - 駿州片倉茶園の不二-Sunshū Katakura chaen no Fuji

Katsushika Hokusai - 駿州片倉茶園の不二-Sunshū Katakura chaen no Fuji

Katsushika Hokusai - 駿州江尻-Sunshū Ejiri

Katsushika Hokusai - 駿州江尻-Sunshū Ejiri

Katsushika Hokusai - 駿州大野新田-Sunshū Ōno-shinden

Katsushika Hokusai - 駿州大野新田-Sunshū Ōno-shinden

Katsushika Hokusai - 青山園座松-Aoyama enza-no-matsu

Katsushika Hokusai - 青山園座松-Aoyama enza-no-matsu

Katsushika Hokusai - 隠田の水車-Onden no suisha

Katsushika Hokusai - 隠田の水車-Onden no suisha

Katsushika Hokusai - 隅田川関屋の里-Sumidagawa Sekiya no sato

Katsushika Hokusai - 隅田川関屋の里-Sumidagawa Sekiya no sato

Katsushika Hokusai - 遠江山中-Tōtōmi sanchū

Katsushika Hokusai - 遠江山中-Tōtōmi sanchū

Katsushika Hokusai - 身延川裏不二-Minobu-gawa ura Fuji

Katsushika Hokusai - 身延川裏不二-Minobu-gawa ura Fuji

Katsushika Hokusai - 諸人登山-Shojin tozan

Katsushika Hokusai - 諸人登山-Shojin tozan

Katsushika Hokusai - 神奈川沖浪裏-Kanagawa oki nami-ura

Katsushika Hokusai - 神奈川沖浪裏-Kanagawa oki nami-ura

Pinterest
検索