Eiko Muramatsu

Eiko Muramatsu

Ayako Wakao.

Ayako Wakao.

Machiko Kyô.

Machiko Kyô.

Mariko Okada, 1962. Photo by Yuji Hayata.

Mariko Okada, 1962. Photo by Yuji Hayata.

Setsuko Hara.

Setsuko Hara.

Shima Iwashita.

Shima Iwashita.

Michiyo Aratama.

Michiyo Aratama.

Chikako Hosokawa, 1932. Photo by Yasuzo Nojima.

Chikako Hosokawa, 1932. Photo by Yasuzo Nojima.

Midori Mako.

Midori Mako.

Kyôko Kishida, 1961.

Kyôko Kishida, 1961.

Pinterest
検索