Pinterest でおしゃれアイデアをまとめましょう!

فرمان تأسيس كارخانه اتمى ايران به سرپرستى دكتر اكبر اعتماد و تحتِ نظر مستقيم پادشاهِ ايران پهلوى دوم در ١٨ اسپندماهِ سال ١٣٥٢صادر شد.

فرمان تأسيس كارخانه اتمى ايران به سرپرستى دكتر اكبر اعتماد و تحتِ نظر مستقيم پادشاهِ ايران پهلوى دوم در ١٨ اسپندماهِ سال ١٣٥٢صادر شد.

Faravahar

Faravahar

نقشه قدیم ایران

نقشه قدیم ایران

Fire worship of the Zoroastrians (Zoroaster lived 6th century BC)

Fire worship of the Zoroastrians (Zoroaster lived 6th century BC)

Farah Pahlavi

Farah Pahlavi

دیدار اشو زرتشت با گشتاسپ شاه

دیدار اشو زرتشت با گشتاسپ شاه

Zoroastro - espiritualidad

Zoroastro - espiritualidad

A newly discovered Zoroastrian Avestan Yasna manuscript from Yazd, Iran

A newly discovered Zoroastrian Avestan Yasna manuscript from Yazd, Iran

به چند زبان آشنایی داشت. ترکی، فارسی و عربی سخن ميگفت و فرانسوی و روسی را از بازرگانان فرانسه و روسیه آموخت. آدمى خشك انديش و خشک مذهب بود. با روحانیون به نیکی رفتار میکرد. با اهل شریعت با احترام و رافت میزیست. همیشه نماز میخواند. شبها گرچه خسته از کار زیاد بود، نماز شبش فراموش نمیشد. پس از مرگش، وی را به نجف اشرف بردند و در جوار آرامگاه امام اول شیعیان به خاک سپرده شد. بله، او محمد فرزند محمدحسن خان، معروف به "آقا محمد خان" بنيانگذار قاجاريه است كه بيش از ١٢٥ سال در ايران فرمانروايى كردند.

به چند زبان آشنایی داشت. ترکی، فارسی و عربی سخن ميگفت و فرانسوی و روسی را از بازرگانان فرانسه و روسیه آموخت. آدمى خشك انديش و خشک مذهب بود. با روحانیون به نیکی رفتار میکرد. با اهل شریعت با احترام و رافت میزیست. همیشه نماز میخواند. شبها گرچه خسته از کار زیاد بود، نماز شبش فراموش نمیشد. پس از مرگش، وی را به نجف اشرف بردند و در جوار آرامگاه امام اول شیعیان به خاک سپرده شد. بله، او محمد فرزند محمدحسن خان، معروف به "آقا محمد خان" بنيانگذار قاجاريه است كه بيش از ١٢٥ سال در ايران فرمانروايى كردند.

map of Iran / Persia during the Darious the Great... ثبت شده در رکوردهای کتاب گینس   وسعت قلمرو شاهنشاهی پارسیان در زمان داریوش بزرگ   بزرگترین فرمانروایی جهان باستان..(8 میلیون کیلومتر مربع)

map of Iran / Persia during the Darious the Great... ثبت شده در رکوردهای کتاب گینس وسعت قلمرو شاهنشاهی پارسیان در زمان داریوش بزرگ بزرگترین فرمانروایی جهان باستان..(8 میلیون کیلومتر مربع)

Pinterest
検索