Pinterest • 世界中のおしゃれアイデアまとめ

1968 | Bally poster by Villemot

You're prettier than you think you are! ...and you can prove it with a Palmolive bar! #vintage #ad #makeup #cosmetics #soap #1950s #secretary #office

ピンもと:Mail Online

By Colin Brown

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

Beautiful candy, lovely ad.

Vintage Soap Ad - Palmolive

ピンもと:eBaum's World

Health And Beauty Vintage Ads

Woodbury Soap