Kenny vs Freddie

Kenny vs Freddie

Yamaha and Kenny

Yamaha and Kenny

1978 YZR750

1978 YZR750

Freddie Spencer with Kenny Roberts

Freddie Spencer with Kenny Roberts

ROAD RIDER: 2008/12

ROAD RIDER: 2008/12

Kenny Roberts #2

Kenny Roberts #2

Daytona 200 milles. Kenny Roberts (2) vs Freddie Spencer (19)

Daytona 200 milles. Kenny Roberts (2) vs Freddie Spencer (19)

Christian Estrosi 1983

Christian Estrosi 1983

Terbenam

Terbenam

Fast Freddie and King Kenny '83

Fast Freddie and King Kenny '83

Pinterest
検索