Japanese Chopstick Rest (Hashioki)

Japanese Chopstick Rest (Hashioki)

Nanbu Tekki (ironware) Chopsticks rest - Japan

Nanbu Tekki (ironware) Chopsticks rest - Japan

Old Imari chopstick rest

Old Imari chopstick rest

Chopstick Rest/箸置き

Ceramic Fish Chopstick Rests

Ceramic Fish Chopstick Rests

箸置き hashioki............

箸置き hashioki............

Assorted Blue & White Hashioki

Assorted Blue & White Hashioki

sakura chopstick rest

sakura chopstick rest

Hashioki"beans"

Hashioki"beans"

Hachioji

Hachioji

Pinterest
検索