Pinterest • 世界中のおしゃれアイデアまとめ
"Shufu-no Tomo(主婦の友)" magazine March 1934 Appendix . - Dictionary of "Beauty of Women" - How to wear Bride's Kimono.

"Shufu-no Tomo(主婦の友)" magazine March 1934 Appendix . - Dictionary of "Beauty of Women" - How to wear Bride's Kimono.

主婦之友 Shufu no Tomo - 1936 - April - Obi & Hakama by Naomi no Kimono Asobi, via Flickr

主婦之友 Shufu no Tomo - 1936 - April - Obi & Hakama by Naomi no Kimono Asobi, via Flickr

"Shufu-no Tomo(主婦の友)" magazine Appendix1940. - How to write  beautiful letter -

"Shufu-no Tomo(主婦の友)" magazine Appendix1940. - How to write beautiful letter -

"Shufu-no Tomo(主婦の友)" magazine Appendix1935. - How to wash Kimono -

"Shufu-no Tomo(主婦の友)" magazine Appendix1935. - How to wash Kimono -

Japanese fashion in Shufu no tomo 主婦の友 (Friend of the housewife) magazine - Japan - May 1930

Japanese fashion in Shufu no tomo 主婦の友 (Friend of the housewife) magazine - Japan - May 1930

"Shufu-no Tomo(主婦の友)" magazine January 1935 Appendix . - Encyclopedia of housewife -

"Shufu-no Tomo(主婦の友)" magazine January 1935 Appendix . - Encyclopedia of housewife -

主婦之友 - 昭和十三年 - 和服美容仕立の秘訣集 Shufu no Tomo- Showa 13 (1938)

主婦之友 - 昭和十三年 - 和服美容仕立の秘訣集 Shufu no Tomo- Showa 13 (1938)

"Shufu-no Tomo(主婦の友)" magazine January 1935 Appendix . - Encyclopedia of housewife -

"Shufu-no Tomo(主婦の友)" magazine January 1935 Appendix . - Encyclopedia of housewife -

"Shufu-no Tomo(主婦の友)" magazine January 1935 Appendix . - Encyclopedia of housewife -

"Shufu-no Tomo(主婦の友)" magazine January 1935 Appendix . - Encyclopedia of housewife -

"Shufu-no Tomo(主婦の友)" magazine January 1935 Appendix . - Encyclopedia of housewife -

"Shufu-no Tomo(主婦の友)" magazine January 1935 Appendix . - Encyclopedia of housewife -

"Shufu-no Tomo(主婦の友)" magazine January 1935 Appendix . - Encyclopedia of housewife -

"Shufu-no Tomo(主婦の友)" magazine January 1935 Appendix . - Encyclopedia of housewife -

"Shufu-no Tomo(主婦の友)" magazine January 1935 Appendix . - Encyclopedia of housewife -

"Shufu-no Tomo(主婦の友)" magazine January 1935 Appendix . - Encyclopedia of housewife -

"主婦之友 Shufu no Tomo - 1936 - April - Obi & Hakama.  主婦之友 supplement for April 1936 (Showa 11). Japan  主婦之友 = Shufu no tomo = “Housewife’s friend”

"主婦之友 Shufu no Tomo - 1936 - April - Obi & Hakama. 主婦之友 supplement for April 1936 (Showa 11). Japan 主婦之友 = Shufu no tomo = “Housewife’s friend”

"Shufu-no Tomo(主婦の友)" magazine January 1935 Appendix . - Encyclopedia of housewife -

"Shufu-no Tomo(主婦の友)" magazine January 1935 Appendix . - Encyclopedia of housewife -

"Shufu-no Tomo(主婦の友)" magazine January 1935 Appendix . - Encyclopedia of housewife -

"Shufu-no Tomo(主婦の友)" magazine January 1935 Appendix . - Encyclopedia of housewife -

"Shufu-no Tomo(主婦の友)" magazine January 1935 Appendix . - Encyclopedia of housewife -

"Shufu-no Tomo(主婦の友)" magazine January 1935 Appendix . - Encyclopedia of housewife -