Heart of Hotoke

9 ピン15 フォロワー
宝珠観音 - 現代美術絵画・草場一壽 陶彩画の世界

宝珠観音 - 現代美術絵画・草場一壽 陶彩画の世界

Bathed in Blue, the Majestic Kuan Yin Appears Ever-Compassionate

Bathed in Blue, the Majestic Kuan Yin Appears Ever-Compassionate

宝珠観音 - 現代美術絵画・草場一壽 陶彩画の世界 もっと見る

宝珠観音 - 現代美術絵画・草場一壽 陶彩画の世界 もっと見る

普賢菩薩 - 現代美術絵画・草場一壽 陶彩画の世界

普賢菩薩 - 現代美術絵画・草場一壽 陶彩画の世界

薬師如来

薬師如来

ポストカード「大日如来~金剛界~」

ポストカード「大日如来~金剛界~」

千手観音 - 現代美術絵画・草場一壽 陶彩画の世界

千手観音 - 現代美術絵画・草場一壽 陶彩画の世界

Tâm hương này thoảng nhẹ có hay! Hữu vô ảo ảnh có đủ đầy; Bảy đời chín kiếp nay vô lượng; Rốt ráo tâm hương chứng lòng này! Tâm kinh này mở nọ có hay! Sáng đáo chiều lai viếng sân này; Sân trong Tam Bảo sai hành giả; Vọng cổ truyền tâm ấn đáo lai! Tâm liên khai trí nọ có hay! Hành y Sĩ nọ phút tâm khai; Nhẹ thoàng gặp gỡ chơn hiền thánh; Tinh tấn đài liên phẩm cao dày!

Tâm hương này thoảng nhẹ có hay! Hữu vô ảo ảnh có đủ đầy; Bảy đời chín kiếp nay vô lượng; Rốt ráo tâm hương chứng lòng này! Tâm kinh này mở nọ có hay! Sáng đáo chiều lai viếng sân này; Sân trong Tam Bảo sai hành giả; Vọng cổ truyền tâm ấn đáo lai! Tâm liên khai trí nọ có hay! Hành y Sĩ nọ phút tâm khai; Nhẹ thoàng gặp gỡ chơn hiền thánh; Tinh tấn đài liên phẩm cao dày!

Tâm hương này thoảng nhẹ có hay! Hữu vô ảo ảnh có đủ đầy; Bảy đời chín kiếp nay vô lượng; Rốt ráo tâm hương chứng lòng này! Tâm kinh này mở nọ có hay! Sáng đáo chiều lai viếng sân này; Sân trong Tam Bảo sai hành giả; Vọng cổ truyền tâm ấn đáo lai! Tâm liên khai trí nọ có hay! Hành y Sĩ nọ phút tâm khai; Nhẹ thoàng gặp gỡ chơn hiền thánh; Tinh tấn đài liên phẩm cao dày!

Tâm hương này thoảng nhẹ có hay! Hữu vô ảo ảnh có đủ đầy; Bảy đời chín kiếp nay vô lượng; Rốt ráo tâm hương chứng lòng này! Tâm kinh này mở nọ có hay! Sáng đáo chiều lai viếng sân này; Sân trong Tam Bảo sai hành giả; Vọng cổ truyền tâm ấn đáo lai! Tâm liên khai trí nọ có hay! Hành y Sĩ nọ phút tâm khai; Nhẹ thoàng gặp gỡ chơn hiền thánh; Tinh tấn đài liên phẩm cao dày!

Pinterest
検索