Toshusai Sharaku

7 ピン32 フォロワー
Toshusai Sharaku Japanese, active 1794-95, The Actoe Ichikawa Komazo llI as Nitta Yoshisada, Actually Oyamada Taro Takaie (Sandai-me Ichikawa Komazo no Nitta Yoshisada, jitsuwa Oyamada Taro Takaie)

Toshusai Sharaku Japanese, active 1794-95, The Actoe Ichikawa Komazo llI as Nitta Yoshisada, Actually Oyamada Taro Takaie (Sandai-me Ichikawa Komazo no Nitta Yoshisada, jitsuwa Oyamada Taro Takaie)

Toshusai Sharaku Japanese, active 1794-95, The Actor Ichikawa Yaozo III as Saeki Kurando Tsunenori (Sandai-me Ichikawa Yaozo no Saeki Kurando Tsunenori)

Toshusai Sharaku Japanese, active 1794-95, The Actor Ichikawa Yaozo III as Saeki Kurando Tsunenori (Sandai-me Ichikawa Yaozo no Saeki Kurando Tsunenori)

Toshusai Sharaku Japanese, active 1794-95 Publisher: Tsuta-Ya Juzaburo Japanese, 1748-1797, The Actor Ichikawa Yaozo III as Hachiman Taro

Toshusai Sharaku Japanese, active 1794-95 Publisher: Tsuta-Ya Juzaburo Japanese, 1748-1797, The Actor Ichikawa Yaozo III as Hachiman Taro

Toshusai Sharaku Japanese, active 1794-95, The Actor Sakata Hangoro III as the Groom Abumizuri no Iwazo in Koriyama, Actually Kurisaka Taro Tomonori (SAndai-me Sakata Hangoro no Koriyama no Umakata Abumizuri no Iwazo, jitsuwa Kurisaka Taro Tomonori)

Toshusai Sharaku Japanese, active 1794-95, The Actor Sakata Hangoro III as the Groom Abumizuri no Iwazo in Koriyama, Actually Kurisaka Taro Tomonori (SAndai-me Sakata Hangoro no Koriyama no Umakata Abumizuri no Iwazo, jitsuwa Kurisaka Taro Tomonori)

Toshusai Sharaku (flourished 1794-1795), The Actor Ichikawa Ebizo as Kudo Saemon Suketsune

Toshusai Sharaku (flourished 1794-1795), The Actor Ichikawa Ebizo as Kudo Saemon Suketsune

Toshusai Sharaku Japanese, active 1794-95, The Actor Yamashina Shirojuro as Nagoya Sanzaemon (Yamashina Shirojuro no Nagoya Sanzaemon)

Toshusai Sharaku Japanese, active 1794-95, The Actor Yamashina Shirojuro as Nagoya Sanzaemon (Yamashina Shirojuro no Nagoya Sanzaemon)

Toshusai Sharaku (flourished 1794-1795), The Actor Ichikawa Omezo I as Tomita Hyotaro

Toshusai Sharaku (flourished 1794-1795), The Actor Ichikawa Omezo I as Tomita Hyotaro

Pinterest
検索