Japanese God of thunder 雷神

Japanese God of thunder 雷神

Miroku Bosatsu statue at Koryu-ji Temple, Kyoto, Japan - National treasure of Japan.

Miroku Bosatsu statue at Koryu-ji Temple, Kyoto, Japan - National treasure of Japan.

National Treasure of Japan, wooden statues of 12 God, property of Kofuku-ji temple, Japan

National Treasure of Japan, wooden statues of 12 God, property of Kofuku-ji temple, Japan

Statue, temple Todai-ji #japan #nara

Statue, temple Todai-ji #japan #nara

Kyoto, Japan- Otagi-Nenbutsu-Ji

Kyoto, Japan- Otagi-Nenbutsu-Ji

Japanese National Treasure, Miroku Bosatsu statue at Koryu-ji Temple, Kyoto, Japan

Japanese National Treasure, Miroku Bosatsu statue at Koryu-ji Temple, Kyoto, Japan

Japanese National Treasure, Statues of Raijin (thunder god) 雷神像(三十三間堂) ---------- #japan #japanese

Japanese National Treasure, Statues of Raijin (thunder god) 雷神像(三十三間堂) ---------- #japan #japanese

毘沙門天。Bishamonten/ Vaisravana @ Ninna-Ji 京都仁和時。

毘沙門天。Bishamonten/ Vaisravana @ Ninna-Ji 京都仁和時。

Japanese National Treasure, Statues of the 5 Great Bodhisattvas - Kongoho Bosatsu 金剛宝菩薩座像(東寺)

Japanese National Treasure, Statues of the 5 Great Bodhisattvas - Kongoho Bosatsu 金剛宝菩薩座像(東寺)

Pinterest
検索