Shoji Ueda for Takeo Kikuchi (1984)

Shoji Ueda for Takeo Kikuchi (1984)

Takeo Kikuchi Fall 1983/84 by Shoji Ueda

Takeo Kikuchi Fall 1983/84 by Shoji Ueda

Summer 1 by Shoji Ueda

Summer 1 by Shoji Ueda

Tomoyo Harada by Shoji Ueda, 1994

Tomoyo Harada by Shoji Ueda, 1994

Shoji Ueda

Shoji Ueda

By Shoji Ueda.

By Shoji Ueda.

Photograph of a family, taken in the sand dune of Tottori. Shoji Ueda

Photograph of a family, taken in the sand dune of Tottori. Shoji Ueda

Shoji Ueda

Shoji Ueda

Shoji Ueda 2

Shoji Ueda 2

Pinterest
検索